Severojižní kolejový diametr

 • Popis

  Projekt Severojižního kolejového diametru úzce souvisí s problematikou přestavby Železničního uzlu Brno a polohou hlavního nádraží. V září 2020 zadalo statutární město Brno studii proveditelnosti, která má určit, zda má být diametr připravován v podobě regionální železnice, tramvajové tratě nebo metra. Jejími hlavními cíli je zjistit, na jaké tratě má podzemní dráha navazovat, jak zefektivnit dopravní obsluhu města i kraje a zajistit dostupnost budoucího nádraží. Studie navíc zhodnotí ekonomickou náročnost jednotlivých variant s důrazem na proměny dopravního chování ve městě a vliv na životní prostředí i existující zástavbu.
 • Aktuální stav

  Zpracování studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru.
 • Zhotovitel

  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a METROPROJEKT Praha a.s.

 • Zodpovědný pracovník za Brněnské komunikace

  prof. Ing. arch. Michal Sedláček