Aktuality

29.10.2018 

Byl vybrán dodavatel pro zakázku "Zavádění C-ITS systému ve městě Brně", sdružení společností ENERGOVOD CZ, a.s. a CROSS Zlín, a.s.

29.04.2019 

Dodavatel vyzval kupujícího ( BKOM) k zahájení přejímacího řízení a ukončení etapy 1 dle Smlouvy o dílo (SoD)

13. - 20.05.2019

Byly provedeny individuální zkoušky předávaných RSU, OBU/RVU, BO.

12.06.2019

Autorský dozor souhlasí s předáním systému a zahájením etapy 2.

27.06.2019

Proběhly komplexní zkoušky na vybraných lokalitách za účasti kupujícího, prodávajícího a partnerů projektu C-ROADS CZ:  Intens a FD ČVUT.

10.07.2019

Byl podepsán akceptační a předávací protokol a dílo bylo převzato k užívání.