Parkování a odtažená vozidla

Vyhledávání odtažených vozidel

Vložte číslo Vaší registrační značky do vyhledávacího pole níže a zjistěte, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo.

Jak mám postupovat, když mi bylo odtaženo vozidlo?

Ceny za stání vozidel na vymezených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Parkovací plochy města Brna

Aktuální stav parkovišť a parkovacích domů

Parkovací dům DOMINI PARK – Brno, Husova 712/14a

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 - 24:00
ÚT 00:00 - 24:00
ST 00:00 - 24:00
ČT 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
SO 00:00 - 24:00
NE 00:00 - 24:00

Ceny parkování:

Po-Pá 06:00 - 22.00 40 Kč / hodina
Po - Pá 22:00 - 06:00 30 Kč / hodina
So - Ne bez časového omezení 30 Kč / hodina

Parkovné je možné uhradit také kartou. Na střeše PD je 20 míst pro LPG/CNG vozidla. V PD jsou 4 místa, kde lze dobíjet elektromobily.

GPS souřadnice: 49.1944700N, 16.6056528E

P + R parkovací dům RIVER PARK, Polní 1033/35

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 - 24:00
ÚT 00:00 - 24:00
ST 00:00 - 24:00
ČT 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
SO 00:00 - 24:00
NE 00:00 - 24:00

Ceny parkování:

prvních 12 hodin je zpoplatněno paušální částkou: 50 Kč
po 12 hodinách činí každá další započatá hodina: 100 Kč

Parkovné je možné uhradit také kartou. Na střeše PD je 29 míst pro LPG/CNG vozidla.

GPS souřadnice: 49.18225N, 16.60181E

Parkovací dům PINKI PARK - Brno, Kopečná 998/24

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 - 24:00
ÚT 00:00 - 24:00
ST 00:00 - 24:00
ČT 00:00 - 24:00
00:00 - 24:00
SO 00:00 - 24:00
NE 00:00 - 24:00

Ceny parkování:

Po–Pá 08.00 – 00.00 hod. 30 Kč
Po–Ne 00.00 – 08.00 hod. 10 Kč
So–Ne 08.00 – 00.00 hod. 20 Kč

Ceny jsou uvedeny za každou započatou hodinu. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Platba je možná pouze hotově. Od 1. 9. 2022 je možné parkovací dům využívat k dlouhodobému i krátkodobému parkování (ceny viz výše). Dlouhodobé parkování lze sjednat pouze písemnou smlouvou, uzavřenou s provozovatelem parkovacího domu, společností Brněnské komunikace a.s. Zvýhodněné parkovací tarify najdete výše v nabídce PINKIPARKU.

GPS souřadnice: 49.1903733N, 16.6049692E

Parkoviště Benešova - naproti hotelu Grand

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 8:00 – 18:00
ÚT 8:00 – 18:00
ST 8:00 – 18:00
ČT 8:00 – 18:00
8:00 – 18:00
SO 9:00 – 13:00
NE zdarma

Ceny parkování:

Volná doba průjezdu parkovištěm do 15 min.
Prvních 30 minut 20 Kč
30 až 60 minut 40 Kč
Každá další i započatá čtvrthodina 15 Kč

Mimo uvedenou dobu, v neděli a státní svátky je parkování zdarma. Parkovné je možné uhradit také kartou.

GPS souřadnice: 49.1926839N, 16.6140764E

Parkoviště Veveří

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 8:00 – 16:30
ÚT 8:00 – 16:30
ST 8:00 – 16:30
ČT 8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
SO zdarma
NE zdarma

Ceny parkování:

Volná doba průjezdu parkovištěm do 5 min.
Prvních 30 minut zdarma
60 minut 10 Kč
Druhá započatá a třetí započatá hodina 20 Kč
Každá další započatá hodina 30 Kč

Mimo uvedenou dobu, v neděli a státní svátky je parkování zdarma. Parkovné je možné uhradit také kartou.

GPS souřadnice: 49.2072989N, 16.5925664E

Parking u Janáčkova divadla

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO nonstop
ÚT nonstop
ST nonstop
ČT nonstop
nonstop
SO nonstop
NE nonstop

Ceny parkování:

08:00 - 22.00 30 Kč / hod.
22:00 - 08.00 20 Kč / hod.

Otevřeno 24 hod. na základě park. lístku. Platbu je možné uhradit kreditní kartou. Kontakt: +420 733 143 550 (7 - 15) +420 733 143 540 (nonstop) jdparking@outlook.cz http://www.jd-parking.cz/

GPS souřadnice: 49.1990306N, 16.6094689E

Parkoviště Skořepka

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 7:30 – 17:30
ÚT 7:30 – 17:30
ST 7:30 – 17:30
ČT 7:30 – 17:30
7:30 – 17:30
SO zdarma
NE zdarma

Ceny parkování:

Prvních 30 min zdarma
60 minut 10 Kč
Druhá započatá a třetí započatá hodina 20 Kč
Každá další započatá hodina 30 Kč

GPS souřadnice: 49.1923911N, 16.6177942E

P+R u Ústředního hřbitova

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 – 24:00
ÚT 00:00 – 24:00
ST 00:00 – 24:00
ČT 00:00 – 24:00
00:00 – 24:00
SO 00:00 – 24:00
NE 00:00 – 24:00

Ceny parkování:

První 2 hodiny po vjezdu vozidla zdarma
Po 2 hodinách od vjezdu vozidla do 12 hodin od vjezdu vozidla 20 Kč
Po 12 hodinách od vjezdu vozidla do 24 hodin od vjezdu vozidla (a za každých dalších 24 hodin) 100 Kč

Parkovné je možné uhradit také kartou.

GPS souřadnice: 49.1701456N, 16.5987353E

P+R Líšeň u Zetoru

- / -

Parkování zpoplatněno v:

PO 00:00 – 24:00
ÚT 00:00 – 24:00
ST 00:00 – 24:00
ČT 00:00 – 24:00
00:00 – 24:00
SO 00:00 – 24:00
NE 00:00 – 24:00

Ceny parkování:

První 2 hodiny po vjezdu vozidla zdarma
Po 2 hodinách od vjezdu vozidla do 12 hodin od vjezdu vozidla 20 Kč
Po 12 hodinách od vjezdu vozidla do 24 hodin od vjezdu vozidla (a za každých dalších 24 hodin) 100 Kč
Speciální tarif – vlak-letiště Vídeň - prvních 7 dní (podmínkou je registrace parkování na www.parkovanivbrne.cz) 500 Kč
Speciální tarif – vlak-letiště Vídeň - za každých dalších 24 hodin (podmínkou je registrace parkování na www.parkovanivbrne.cz) 50 Kč

Parkovné je možné uhradit také kartou.

GPS souřadnice: 49.2001003N, 16.6696408E

počet volných míst / počet míst celkem / (-) Data o aktuální obsazenosti nejsou k dispozici

Pro město Brno zajišťujeme službu organizátora statické dopravy, a to zejména správu automatů a pokladen sloužících k placení parkovného. Provozujeme tři vlastní parkovací domy: PINKI PARK na ulici Kopečná, DOMINI PARK na ulici Husova a RIVER PARK na ulici Polní. Další parkovací dům stavíme v centrální části města. Společně s Městskou policií Brno se podílíme na kontrole platební kázně včetně represivní činnosti.

Rezidentní parkování

Začalo to generelem

Město Brno zřídilo Brněnské komunikace a.s. jako svoji servisní organizaci řešící dopravní problematiku. Naše pozice byla v oblasti parkování značně posílena v roce 2011, kdy nás vedení Brna pověřilo výkonem funkce organizátora dopravy v klidu.

Zásadním milníkem pro změnu filozofie parkování v Brně bylo vypracování generelu statické dopravy. Jeho zpracováním jsme byli pověřeni v roce 2012. Analytická i návrhová část generelu byly po projednání a zapracování připomínek schváleny kolektivními orgány vedení Brna.

Analytická část podrobně zmapovala potřebu parkovacích kapacit a její nabídku. Město generel rozčlenilo na mikrozóny. Každá z nich byla pečlivě prozkoumána a popsána tak, aby mohl být určen deficit v jednotlivých ulicích.

Návrhová část obsahuje návod, jak se s tímto deficitem vypořádat, a navrhla novou filozofii regulace statické dopravy.

Způsoby regulace dopravy byly navrženy pro typologicky různé části města. Způsob řešení se liší zejména podle charakteru zástavby (tj. podle hustoty osídlení a vybavenosti – obchody, služby, kultura, školy atd.). Návrhová část byla dopracována a schválena v roce 2014.

Přednost dostanou Brňané

Při tvorbě tohoto zásadního dokumentu vedení města rozhodlo, že musí být zvýhodněni lidé s trvalým bydlištěm v Brně. Byl proto zvolen rezidentní systém parkování s podmínkou, že vstup do systému je ze strany městských částí založen na bázi dobrovolnosti.

V praxi to znamená, že město bude rozčleněno do parkovacích zón, ve kterých budou mít větší možnost odstavit vozidlo lidé bydlící v dané zóně. Další řidiči budou moci zónu využít po zaplacení poplatku za parkování. Ten se bude lišit podle toho, zda osoba do zóny dojíždí pravidelně (do zaměstnání), nebo náhodně (jako návštěva, zákazník a podobně). Pro různé části města byly navrženy různé časové rozvrhy zón tak, aby byli v co největší míře uspokojeni rezidenti.

Samozřejmostí je, že pokud bude město chtít parkování regulovat, musí určit přesná pravidla pro to, kde kdo stát může a kde nesmí. Radnice jednotlivých městských částí proto byly seznámeny s navrženým řešením a byly požádány o stanovisko ke vstupu do systému. V městských částech, kde se vyslovili pro zavedení regulace parkování s preferencí místních obyvatel, dochází ke změnám dopravního značení tak, aby mohl být rezidentní systém spuštěn. Jedná se o zdlouhavý proces, kdy se vyhodnocují veškeré dopravní aspekty (například dochází k vytváření zón s maximální povolenou rychlostí 30 km/h, kde mohou cyklisté běžně využívat jednosměrky v protisměru). S úpravou značení se začalo na území městské části, která se jako první vyslovila pro zavedení rezidentního systému parkování – Brno-střed.