Informace o stavbě koncertního sálu v Brně – Janáčkova kulturního centra.

Akustikem koncertního sálu v Brně se stane společnost Nagata:

http://www.salprobrno.cz/akustikem-koncertniho-salu-v-brne-se-stane-spolecnost-nagata/