XIX. Dopravně inženýrské dny Mikulov 6.6.-7.6.2018

www.dopravneinzenyrskedny.cz

Veřejný prostor – návrh, obnova, využití a revitalizace, včetně dopravně inženýrských opatření.

Přihlášku na mezinárodní seminář najdete v odkazu.