XX. dopravně - inženýrské dny - mezinárodní seminář

Mobilita a logistika ve městech a regionech budoucnosti

Mikulov 29. – 30. května 2019

www.dopravneinzenyrskedny.cz